Поддръжка

След успешната направа на вашият нов уеб сайт той неминуемо ще търпи развитие и обновяване на функционалност и информация. В някои случаи Вие сами ще можете да правите тези промени в други - ще имате нужда от експертено мнение и промяна в самият код. За тези случай Ви представяме ценова листа с услугите за поддръжка на студио GS VISION.

Услуга Месечен абонамент Почасова работа
Електронна консултация 24/7 да да
Телефонна консултация да да
Промяна на съдържанието да да
Създаване на нови страници да да
Създаване на нови функционалности на сайта. не да
Премахване на неактуална информация да да
Наблюдение на натоварването и посещаемостта да да
OnPage SEO оптимизация да не
Сайт маркетинг да не
Цена 150 лв/месец 18 лв/час*

Цените са валидни от 1-ви Май 2015г.

* При задаване на заданието предварително се дефинира обема на работа в работни часове.